Vsebina številke EGES 4/2022

eges422
uvodnik
Vzroki in ukrepi za blažitev visokih cen energentov 5
tema številke: ogrevanje
Znižavanje emisij z gorilniki Weishaupt 10
Razmere na trgu lesnih peletov 12
Do znižanja stroškov ogrevanja s primerjavo gospodarskih učinkov investicij 14
tema številke: ogrevanje / raziskave
Ali je zima brez plina možna? 20
Vplivi pri uporabi trdega goriva v kurilni sezoni 24
klimatizacija
Zanesljivo in učinkovito 26
elektromobilnost
Hišne polnilnice - način 3 28
plin
Tehnologije in delovanje gorivnih celic 34
Ali je možno biti brez ruskega plina? 36
obnovljivi viri energije
Odličen primer zelenega prehoda 40
trajnostna gradnja
Rezultati testiranja uporabnosti kazalnikov trajnostne gradnje v slovenskem okolju 44
elektroenergetika, energetika
Za kakovostno in zanesljivo obratovanje 51
Ukrajina je elektroenergetski del Evrope! 56
Želje so eno, resničnost pa nekaj povsem drugega 62
jedrska energija
Dragocen vir in ne odpadek 64
razsvetljava
Zabretova parna opekarna in žaga z električno centralo na Bobovku pri Kranju 68
varstvo okolja
Dobrobit in prihranek 76
gospodarstvo
Modul EFQUM v podjetniški praksi izboljšav procesov poslovanja 80
trajnostni promet
Vodik namesto dizla 86
Potreba po prehodu na bolj trajnostni promet 90
sejmi
Africa, pospešen prehod v zeleno gospodarstvo 94
popis oglaševalcev
Toshiba 1
Energetika marketing 2
Vitanest 3
Ream 4
Clivet 9
Weishaupt 11
ETI Elektroelement 29
Ecomondo 95
EM literatura 96, 97
AT TEAM 99
shopping_cart