Logo_big
Logo_em_big

Lesna biomasa je bila v prazgodovini edini energent za ogrevanje in pripravo hrane. Od industrijske revolucije se uporablja za pogon strojev, vozil ipd. Čeprav je bil v zadnjih dveh stoletjih njen pomen znatno zmanjšan predvsem zaradi vse večje uporabe fosilnih goriv in električne energije, se je v zadnjih 30-ih letih pogled na lesno biomaso zelo spremenil zaradi zavedanja, da fosilna goriva ne bodo trajala večno in da njihova intenzivna uporaba močno vpliva na onesnaževanje okolja. Lesna biomasa zaradi ugodnejše cene v primerjavi z ostalimi energenti in skoraj 60 % gozdnatosti Slovenije ponovno pridobiva na pomenu, tako pri manjših virih toplote za sisteme ogrevanja in priprave sanitarne tople vode, kot tudi pri velikih energetskih postrojenjih za proizvodnjo toplotne in električne energije.

Seminar je zamišljen kot izmenjava znanja, izkušenj in predstavitev novosti vsem, ki se pri vsakodnevnem delu srečujejo z obnovljivimi viri energije – lesno biomaso in njihovo problematiko. Vabljeni so: strokovnjaki iz energetskih podjetij, investitorji, projektanti, izvajalci, predstavniki proizvajalcev, trgovci z opremo in napravami, uradniki, člani strokovnih združenj, znanstveniki, raziskovalci z institutov, študentje visokošolskih ustanov, skratka vsi, ki jih to področje zanima.

Na koncu seminarja je predvidena tudi krajša diskusija o obravnavani problematiki.

Program seminarja bo zajemal:

  • tehnologije in novosti uporabe lesne biomase,
  • rabo lesa za energetske namene in kakovost lesnih goriv,
  • teoretične osnove postavitve sistemov na lesno biomaso,
  • predpise in zakonodajo uporabe obnovljivih virov v Sloveniji,
  • predstavitev knjige Osnove uporabe lesne biomase,
  • primere iz prakse izvedenih manjših in večjih sistemov.