Energetika Marketing d.o.o.

Zagotovo nas že poznate. Podjetje Energetika Marketing obstaja že 24 let in izdaja strokovno revijo EGES ter številno drugo strokovno literaturo.

Ukvarjamo se s širjenjem tehnične kulture na področju energetike in ekologije, ki močno vplivata na gospodarski in družbeni razvoj Slovenije.

V letu 2005 smo pričeli še z izdajo poljudne strokovne revije MOJA KOPALNICA, namenjene tematiki o kopalnicah, sanitarijah, bazenih, inštalacijah in opremljanju kuhinj, savn ter o ostali opremi za higieno in udobje bivanja...

Seveda pa vas aktualno obveščamo tudi o sejmih, srečanjih, posvetovanjih in kongresih na temo energetike in ekologije pri nas in v svetu.

Najverjetneje nas poznate predvsem po strokovni reviji EGES, ki izhaja petkrat letno. Poleg tega se ukvarjamo tudi z založništvom strokovne literature in software-a.

OSNOVNI PODATKI
Naziv podjetja ENERGETIKA - MARKETING, podjetje za tehnične in poslovne storitve ter trgovino, d.o.o.
Pavšičeva ulica 30, 1370 Logatec
Skrajšani naziv podjetja ENERGETIKA - MARKETING, d.o.o. Pavšičeva ulica 30, 1370 Logatec
Matična številka 1191462000
Davčna številka 43581986
Identifikacijska številka za DDV SI43581986, smo davčni zavezanec za DDV.
Št. vpisa v sodni register 1/29104/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Datum vpisa v sodni register 12.02.1997
Osnovni kapital družbe 8.763,14 €
Št. transakcijskega računa 02036 – 0016798122, odprt pri NLB d.d.
Telefon 01/540 50 08 in 01/540 50 09
GSM 041 72 58 79
Telefaks 01/540 50 08
Elektronski naslovi eges@e-m.si
damjana.horvat@e-m.si
moja-kopalnica@e-m.si
Spletno mesto www.e-m.si
Organiziranost družbe Družba z omejeno odgovornostjo – d.o.o.
Direktor družbe Branko ILJAŠ, univ.dipl.inž.