Dobrodošli na internetnih straneh wellness-revije Moja kopalnica! >> prijavite se na newsletter

Redakcija


Založnik: Energetika Marketing d.o.o.
Pavšičeva ulica 30, 1370 Logatec
tel/faks: 01 540 50 08
eges@e-m.si

Prikaz večjega zemljevida
Direktor: Branko Iljaš, univ.dipl.inž.
Odgovorna urednica: Damjana Horvat damjana.horvat@e-m.si
Tehnični urednik: Zoran Pajnić, univ.dipl.inž.
Računalniški prelom: Marko Lovrović
Urednik spletnih strani: Nikola Glumac, univ.dipl.inž.

Terminski plan izdajanje revije

Številka Zaključek redakcije Datum izida
1/2018 25.5.2018. 1.6.2018.
2/2018 5.11.2018. 12.11.2018.