Dobrodošli na internetnih straneh wellness-revije Moja kopalnica! >> prijavite se na newsletter

Marketing


REVIJA ZA UREJANJE KOPALNICE: DIZAJN, IDEJE, NASVETI, ZANIMIVOSTI, INŠTALACIJE, SANITARNA OPREMA, WELLNESS...
Število strani: 84 strani
Naklada: 6000 izvodov
Format: 207 x 284 mm
Izid revije: 2 krat letno
Distribucija: na kioskih in plačilo naročnine

Revija 'Moja kopalnica' izhaja od leta 2004 in do sedaj je bilo skupaj objavljenih 17 številk. Revija obravnava naslednjo tematiko:

  • kopalnice in drugi sanitarni prostori
  • sanitarno in kopalniško opremo
  • inštalacije in dela
  • keramiko, stenske in talne obloge, materiale
  • pripravo sanitarne tople vode, ogrevanje, hišno tehniko
  • vodo, porabo in obdelavo vode
  • higieno, zdravje in kakovost življenja
  • praktične nasvete in ideje za opremljanje, zanimivosti in novosti
  • projektiranje sanitarnih prostorov, predpise in normative
  • sejme in strokovna srečanja.

Časopis se prodaja na kioskih in drugi del z vplačilom naročnine, pri čemer se največ pokriva slovensko tržišče.

Revija je namenjena široki javnosti in tako tudi strokovnjakom s področja opremljanja objektov, inštalacij in sanitarne tehnike, gradbeništva, arhitekture in prodaje opreme, inštalacij in pribora. Zamišljena je tako, da bralci v njej lahko najdejo ideje, rešitve in smernice kako urediti lastno kopalnico, sanitarni prostor, oziroma kako se sprostiti in uživati. Ravno tako, je zamišljena tudi da v njej oblikovalci, arhitekti, gradbeniki, projektanti inštalacij, vodovodni inštalaterji, serviserji hišnih sistemov, keramičarji in tudi prodajalci s sanitarno opremo, inštalacijami in keramiko najdejo koristne in strokovne informacije.

Terminski plan izdajanje revije

Številka Zaključek redakcije Datum izida
1/2018 25.5.2018. 1.6.2018.
2/2018 5.11.2018. 12.11.2018.

Formati oglasnega prostora

1_unutarnja Prednja zunanja platnica in 10 izvodov revije
207 x 284 mm
2_omotna Prednja notranja platnica in 10 izvodov revije
207 x 284 mm
1_unutarnja Zadnja zunanja platnica in 10 izvodov revije
207 x 284 mm
2_omotna Zadnja notranja platnica in 10 izvodov revije
207 x 284 mm
1_unutarnja 1 stran, notranja in 10 izvodov revije
207 x 284 mm
1_2_unutarnja 1/2 notranje strani in 5 izvodov revije
90 x 260 mm, 180 x 130 mm
1_3_unutarnja 1/3 notranje strani in 3 izvodi revije
60 x 260 mm, 180 x 85 mm
1_4_unutarnja 1/4 notranje strani in 2 izvoda revije
90 x 130 mm, 180 x 65 mm

Za vse podrobne informacije o oglaševanju v reviji Vas prosimo, da se obrnete na oddelek za marketing na
tel. 01 540 5009 ali e-mail: moja-kopalnica@e-m.si.

Napotki za dostavo pripravljenih oglasov:

Prosimo, da materiale dostavite izključno v elektronski obliki na digitalnem mediju (CD-ju, DVD-ju itd.) ali preko elektronske pošte na naslov moja-kopalnica@e-m.si. Za datoteke večje od 8 MB vam je na voljo naš ftp server: ftp.ege.hr (zahtevajte geslo).
Izdelan oglas mora biti v formatu pdf »press« resolucije s točno dimenzijo. Poleg formata .pdf so primerni tudi formati .jpg, .eps. in .tif, resolucije 300 dpi, za velikost 1:1. Vse barve na oglasu morajo biti definirane kot CMYK. Če je predvideno, da gre oglas od roba do roba (v »rez«), se mora na vse štiri strani pustiti rob (bleed) 3 mm.