Knjige

Vse cene že vsebujejo DDV in stroške poštnine!
NAČIN PLAČILA: po predračunu (s plačilnim nalogom), po povzetju (ob prevzemu pošiljke).
Obširnije

 1. Osnove tehnike inštalacij vode in plina, 2. izdaja
 2. Osnove uporabe lesne biomase
 3. Osnove uporabe solarnih toplotnih in fotonapetostnih sistemov
 4. Praktična uporaba toplotnih črpalk POPUST
 5. Priročnik za ogrevanje POPUST
 6. Učinkovitost hlajenja s plinomPOPUST
 7. Grejanje i klimatizacija 2012RAZPRODANO
 8. Osnove tehnike inštalacij vode in plinaRAZPRODANO
 9. Osnove tehnike ukapljenog naftnog plinaRAZPRODANO
 10. Grejanje i klimatizacija 05/06RAZPRODANO
 11. Obnovljivi izvori energijeRAZPRODANO
 12. Plinarski priručnik, 7. izdajaRAZPRODANO
 13. Podsjetnik za izvođenje plinskih instalacijaRAZPRODANO
 14. Priručnik za ventilaciju i klimatizaciju, 3. izdajaRAZPRODANO
 15. Sustavi površinskog grijanja i hlađenjaRAZPRODANO
 16. Termotehničar 1,2RAZPRODANO
 17. Taschenbuch für HEIZUNG + KLIMATECHNIK 09/10RAZPRODANO
 18. Taschenbuch für HEIZUNG + KLIMATECHNIK 09/10 DVDRAZPRODANO

Osnove tehnike inštalacij vode in plina, 2. izdaja

Osnove_inst_vode_plina_2_izdaja
Cena: 40,00 €
Izdaja: april 2016
Format: B5
Jezik: slovenski
Strani: 504

Naroči

Skupina avtorjev

Po daljšem času smo pripravili novo dopolnjeno izdajo strokovnega priročnika o osnovah tehnike inštalacij vode in plina v slovenskem jeziku. Nova knjiga predstavlja strokoven pripomoček za področje, brez katerega si ne moremo zamisliti ne zgradb ne sodobnega načina življenja. Po svoji tematiki kot po načinu podajanja je prilagojen vsem tistim, ki se šele spoznavajo s tem strokovnim področjem, kot so učenci, študentje strokovnih in visokih šol, pa tudi inštalaterjem in serviserjem, inženirjem in projektantom, učiteljem in profesorjem ter seveda vsem tistim, ki so že dobro seznanjeni s temi področji. Z drugimi besedami, namenjen je vsem, ki se želijo naučiti nekaj novega, si pridobiti določena znanja, se spomniti že naučenega in si na enem mestu pridobiti vse podatke. Zato je nova knjiga napisana v enostavnem, vsem razumljivem jeziku, s številnimi primeri, slikami in tabelami. K njeni kakovosti prav gotovo še dodatno prispeva sodelovanje strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami na področju inštalacijske tehnike.

Iz naslovov povzemamo naslove posameznih poglavij:

 1. Osnovne fizikalne veličine
 2. Voda in plini
 3. Materiali v inštalacijski tehniki
 4. Izvajanje inštalacij
 5. Vodovodna tehnika
 6. Kanalizacijska tehnika
 7. Sanitarna tehnika
 8. Plinska tehnika
 9. Elektrotehnika

Osnove uporabe lesne biomase

Osnove_uporabe_lesne_biomase
Cena: 55,00 €
Izdaja: 2013
Format: B5
Jezik: slovenski
Strani: 434

Naroči

Skupina avtorjev

Cene osnovnih energentov se postopoma zvišujejo, medtem ko ima Slovenija na voljo še ogromno lesa za predelavo v najrazličnejše izdelke. Žal pa se ravno najkakovostnejšo hlodovino izvaža v Italijo in Avstrijo, nato pa se les v obliki dragih izdelkov ali kuriva kupuje nazaj.
V večji količini bi se lahko uporabil slabši in odpadni les iz domačih gozdov in lesno predelovalne industrije za: drva, sekance, brikete in pelete. Domač energent, ki je lahko dostopen in cenovno sprejemljiv, bi se tako lahko izkoristil v večji meri za energetske namene. Zato smo se tudi odločili za knjigo, ki bo v celoti obravnavala energijsko pretvorbo lesne biomase.
Prepričani smo, da bo nova knjiga koristila vsem, ki se z energijskimi sistemi različnih velikosti, od elektrarn, toplarn in kogeneracijskih sistemov in vse do kotlov za centralno ogrevanje ter hišnih peči in kaminov srečujejo pri vsakodnevnem delu: projektantom, inštalaterjem, serviserjem, trgovcem z opremo in napravami, prav tako pa bo koristila vsem tistim, ki se zanimajo za uporabo obnovljivih virov in novih tehničnih rešitev v oskrbi z energijo. Knjigo priporočamo tudi vsem, ki jih lesna biomasa zanima ali pa so se s tem področjem šele začeli spoznavati.

Pdf Več informacij

Osnove uporabe solarnih toplotnih in fotonapetostnih sistemov

Solarni_in_fotonapetostni_sustavi
Cena: 25,00 €
Izdaja: 2012
Format: B5
Jezik: slovenski
Strani: 568

Naroči

Skupina avtorjev

Zaradi vse večje priljubljenosti rabe obnovljivih virov energije bo prvi del knjige zajemal rabo sončne energije kot vira toplote za sisteme sanitarne tople vode, gretje bazenske vode, ogrevanje prostorov: gospodinjstev, stanovanj, poslovnih, javnih ter turističnih in gostinskih objektov. V nadaljevanju pa bo drugi del knjige obravnaval možnosti izkoriščanja sončne energije za proizvodnjo in oskrbo z električno energijo avtonomnih (samostojnih) in omrežnih fotonapetostnih sistemov s povezavo na javno elektroenergetsko omrežje. Ker nova knjiga obravnava rabo sončne energije v celoti, bo koristila vsem, ki se s sistemi ogrevanja in pridobivanja električne energije srečujejo pri vsakodnevnem delu.

Pdf Več informacij

Praktična uporaba toplotnih črpalk

Toplotne_crpalke
Cena: 30,00 15,00 €
Izdaja: 2009
Format: B5
Jezik: slovenski
Strani: 520

Naroči

Bojan Grobovšek

Po velikem uspehu prve izdaje knjige Priročnik za ogrevanje, ki je izšla leta 2006 (v njej je bilo celotno poglavje posvečeno ravno toplotnim črpalkam), in tudi vse večji priljubljenosti uporabe toplotnih črpalk kot vira toplote za sisteme ogrevanja v razvitih evropskih deželah smo se odločili za prvo knjigo v Sloveniji, ki v celoti obravnava temo, ki jo mnogi imenujejo alternativna oskrba stavb z energijo prihodnosti.

Podatki o naraščanju uporabe toplotnih črpalk v številnih evropskih državah in tudi v Sloveniji kažejo na vse večjo rabo obnovljivih virov energije (toplote iz zemlje, podtalnice, zraka in sonca) in željo po neodvisnosti od konvencionalnih virov energije, kot so: ekstra lahko kurilno olje, plin in premog.

Ravno tako bi želeli opozoriti, da so toplotne črpalke edini proizvod na področju ogrevanja, pri katerem se je promet v prvi polovici leta 2009 (ki šteje za črno leto za proizvajalce opreme ogrevanja) ni zmanjšal, temveč celo povečal. Toplotne črpalke se lahko uporabljajo za pripravo sanitarne tople vode, ogrevanje prostorov v kurilni sezoni in hlajenje poleti.

Dne, 1. julija 2010, ko bo Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) stopil v veljavo z nekaterimi dopolnitvami in privzetimi pomembnejšimi deli evropske Direktive o energetski učinkovitosti stavb (EPBD), lahko pričakujemo debelejši toplotni ovoj stavbe, vgradnjo kakovostnega zunanjega pohištva (oken in vrat), nizkoenergijsko gradnjo stavb in obvezno rabo obnovljivih virov energije ter skokovit porast vgradnje toplotnih črpalk predvsem v nove in tudi prenovljene industrijske, poslovne, državne in stanovanjske stavbe.

Vse to so razlogi, zaradi katerih smo prepričani, da bo nova knjiga koristila vsem, ki so jim sistemi ogrevanja ter hlajenja in klimatizacije del vsakodnevnega dela: projektantom, inštalaterjem, serviserjem, trgovcem z opremo in napravami, prav tako pa bo koristila vsem tistim, ki se zanimajo za uporabo obnovljivih virov in novih tehničnih rešitev v oskrbi z energijo. Ravno tako knjigo priporočamo vsem, ki so se šele začeli soočati s področjem tehnike ogrevanja, hlajenja in klimatizacije.

Ta edinstvena knjiga vsebuje tudi številne nasvete, pridobljene s praktičnimi izkušnjami Bojana Grobovška, energetskega svetovalca, projektanta in avtorja knjige.

Pdf Več informacij

Priročnik za ogrevanje

Prirocnik_za_ogrevanje
Cena: 30,00 15,00 €
Izdaja: 2006
Format: A5
Jezik: slovenski
Strani: 575

Naroči

Skupina avtorjev

Po odličnem uspehu našega priročnika Osnove tehnike inštalacij vode in plina v slovenskem jeziku, smo se odločili izdati še eno knjigo, ki bo vsekakor koristila vsem, ki se s sistemi ogrevanja soočajo pri vsakodnevnem delu, ne glede na to, ali gre za projektante, inštalaterje in serviserje, trgovce z opremo ali samo tiste, ki se s področjem šele spoznavajo.

 • preračun sistema ogrevanja glede na Slovenske standarde
 • varnostna oprema sistema ogrevanja
 • številne koristne tabele, diagrami in obrazci
 • pregled pomembnih domačih in tujih norm ter predpisov s področja tehnike ogrevanja

Pdf Več informacij

Učinkovitost hlajenja s plinom

Ucinkovitost_hladenja_plino
Cena: 29,30 5,00 €
Izdaja: 1999
Format: B5
Jezik: slovenski
Strani: 189

Naroči

Miljenko ŠUNIĆ

Po daljšem času se v slovenskem prostoru ponovno pojavlja strokovni priročnik o osnovah tehnike inštalacij vode in plina v slovenskem jeziku. Nova knjiga predstavlja strokoven pripomoček za področje, brez katerega si ne moremo zamisliti ne zgradb ne sodobnega načina življenja. Po svoji tematiki kot po načinu podajanja je prilagojen vsem tistim, ki se šele spoznavajo s tem strokovnim področjem, kot so učenci, študentje strokovnih in visokih šol, pa tudi inštalaterjem in serviserjem, inženirjem in projektantom, učiteljem in profesorjem ter seveda vsem tistim, ki so že dobro seznanjeni s temi področji.

Grejanje i klimatizacija 2012

Grejanje_klimatizacija
Izdaja: 2012
Format: B5
Jezik: srbski
Strani: 2216

RAZPRODANO!

Recknagel, Sprenger, Schramek, Čeperković

Nemško izdajo priročnika je prevedla Zagorka Čeperković. V priročniku se nahajajo vsi potrebni in preverjeni podatki iz prakse s podrobnimi informacijami o prednostih in pomanjkljivostih tehničnih rešitev. Priročnik je namenjen projektantom, izvajalcem del, proizvajalcem opreme, študentom, investitorjem in uporabnikom termo-tehničnih ter energetskih postrojenj.

Osnove tehnike inštalacij vode in plina

Osnove_inst_vode_plina
Izdaja: 2003
Format: B5
Jezik: slovenski
Strani: 373

RAZPRODANO!

Skupina avtorjev

Po daljšem času se v slovenskem prostoru ponovno pojavlja strokovni priročnik o osnovah tehnike inštalacij vode in plina v slovenskem jeziku. Nova knjiga predstavlja strokoven pripomoček za področje, brez katerega si ne moremo zamisliti ne zgradb ne sodobnega načina življenja. Po svoji tematiki kot po načinu podajanja je prilagojen vsem tistim, ki se šele spoznavajo s tem strokovnim področjem, kot so učenci, študentje strokovnih in visokih šol, pa tudi inštalaterjem in serviserjem, inženirjem in projektantom, učiteljem in profesorjem ter seveda vsem tistim, ki so že dobro seznanjeni s temi področji.

Pdf Več informacij

Osnove tehnike ukapljenog naftnog plina

Ot_unp
Izdaja: 2007
Format: B5
Jezik: hrvaški
Strani: 257

RAZPRODANO!

Skupina avtorjev

Knjiga s področja plinske tehnike, je namenjena kot pomoč vsem, ki se pri svojem vsakodnevnem delu ukvarjajo s problematiko utekočinjenega naftnega plina (UNP), delavcem plinskih podjetij, projektantom, inštalaterjem, serviserjem, trgovcem z opremo in tudi s tistimi, ki se šele spoznavajo s tem področjem.

Grejanje i klimatizacija 05/06

Recknagel
Izdaja: 2005
Format: B5
Jezik: srbski
Strani: 2052

RAZPRODANO!

Recknagel, Sprenger, Schramek, Čeperković

Nemško izdajo priročnika je prevedla Zagorka Čeperković. V priročniku se nahajajo vsi potrebni in preverjeni podatki iz prakse s podrobnimi informacijami o prednostih in pomanjkljivostih tehničnih rešitev. Priročnik je namenjen projektantom, izvajalcem del, proizvajalcem opreme, študentom, investitorjem in uporabnikom termo-tehničnih ter energetskih postrojenj.

Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi_izvori
Izdaja: 2002
Format: A5
Jezik: hrvaški
Strani: 836

RAZPRODANO!

Skupina avtorjev

osnove uporabe vseh vrst obnovljivih virov in možnosti njihove uporabe
- pregled najvažnejših domačih in tujih predpisov in standardov s področja obnovljivih virov

Plinarski priručnik, 7. izdaja

Plinarski_prirucnik
Izdaja: 2014
Format: A5
Jezik: hrvaški
Strani: 1096

RAZPRODANO!

Skupina avtorjev

7. izdaja najbolje prodajanih strokovnih del, ki jih ni potrebno posebno predstavljati!

 • 1096 strani
 • številne teme in diagrami
 • najpomembnejši standardi in predpisi iz plinske tehnike
 • glavni udeleženci v plinskem gospodarstvu na hrvaškem in sosednjih državah
 • ...in še veliko tega!

Iz vsebine povzemamo naslove posameznih poglavij:

 1. Zemeljski plin
 2. Plinsko gospodarstvo
 3. Plinasta goriva
 4. Materiali za plinovode in plinske inštalacije
 5. Izvedba plinovodov in plinskih sistemov
 6. Oprema plinskih sistemov
 7. Notranje plinske inštalacije
 8. Uporaba plina
 9. Postavitev plinskih naprav
 10. Utekočinjeni naftni plin
 11. Sistemi za odvajanje dimnih plinov
 12. Varnost pri delu s plinskimi inštalacijami
 13. Priloge

Podsjetnik za izvođenje plinskih instalacija

Pipi
Cena: 20,00 5,00 €
Izdaja: 2006
Format: 10 x 21
Jezik: hrvaški
Strani: 124

RAZPRODANO!

Skupina avtorjev

Nova izdaja preprečuje nezgode in pomaga pri vsakodnevnem delu vsem tistim, ki se ukvarjajo s plinom in plinskimi inštalacijami. Priročnik je zelo praktičen, ker je majhnega formata ga lahko enostavno vstavite v žep.

Priručnik za ventilaciju i klimatizaciju, 3. izdaja

Prirucnik_za_ventilaciju_kl
Izdaja: 2015
Format: A5
Jezik: hrvaški
Strani: 520

RAZPRODANO!

Skupina avtorjev

Da bi strokovni javnosti olajšali strokovno delo pri projektiranju ventilacijskih in klimatizacijskih sistemov, je ENERGETIKA MARKETING zbrala številne avtorje, ki so v spremenjenih in dopolnjenih poglavjih «Priročnika« zajeli največji del tistega kar je danes pomembno na področju ventilacije in klimatizacije. Po 1. izdaji leta 2000 in 2. izdaji leta 2003, bo nova izdaja na 520 straneh vsekakor koristna vsem, ki so jim tehnika hlajenja, ventilacije in klimatizacije del vsakdanjega dela.

Iz naslovov povzemamo naslove posameznih poglavij:

 1. Termodinamične, fiziološke in meteorološke osnove
 2. Osnovne snovi v sistemih ventilacije in klimatizacije
 3. Osnove preračunov sistemov ventilacije in klimatizacije
 4. Sistemi ventilacije in klimatizacije
 5. Sistemi ventilacije in klimatizacije z zrakom kot prenosnikom energije
 6. Sistemi ventilacije in klimatizacije z zrakom in vodo kot prenosnika energije
 7. Sistemi klimatizacije z zrakom in hladilnimi sredstvi kot prenosniki energije
 8. Akustika v sistemih ventilacije in klimatizacije
 9. Požarna zaščita v sistemih ventilacije in klimatizacije
 10. Regulacija v sistemih ventilacije in klimatizacije
 11. Zaščita okolja in sistemi ventilacije in klimatizacije
 12. Priloge
 13. Primeri izvedenih projektov

Sustavi površinskog grijanja i hlađenja

Povrsinsko_grij_hlad
Izdaja: 2002
Format: A5
Jezik: hrvaški
Strani: 560

RAZPRODANO!

Zvonko PAIĆ

Knjiga obravnava pri nas še ne dovolj poznano področje sistemov površinskih (tj. talnih, stenskih in stropnih) sistemov ogrevanja in hlajenja. Poznavanje te tematike, ki je predstavljena z opisi in matematičnimi formulami, bo dobrodošla vsem projektantom, ki se ukvarjajo s tem področjem.

Termotehničar 1,2

Termotehnicar
Izdaja: 2004
Format: A4
Jezik: srbski
Strani: 1745

RAZPRODANO!

Martin BOGNER

Monografsko delo »Termotehničar« je napisano kot strokovni priročnik in vse njegove dosedanje izdaje so našle svoj prostor na policah mnogih strokovnjakov. Po dveh izdajah, ki sta bili razprodani je v razmeroma kratkem času izšla še tretja, ki v dveh delih obravnava številne teme iz področja termotehnike, termoenegetike in delno tudi elektrotehnike. Nova tretja izdaja, kot tudi predhodni izdaji avtorja prof. Martina BOGNERJA, profesorja na Strojni fakulteti v Beogradu, ki je s pomočjo še dvajsetih soavtorjev in sodelavcev ustvaril delo, ki bi moralo biti vedno pri roki inženirjem in tehnikom, v vsakem primeru pa bo pomagalo tudi študentom visokošolskih ustanov za reševanje različnih nalog in tehničnih problemov.

Pdf Več informacij

Taschenbuch für HEIZUNG + KLIMATECHNIK 09/10

Recknagel_njemacki
Izdaja: 2009
Format: 13 x 21
Jezik: nemški
Strani: 1744

RAZPRODANO!

Recknagel, Sprenger, Schramek

Najnovejša nemška izdaja priročnika vsebuje več kot 2100 slik in številne priloge. V priročniku se nahajajo vsi potrebni in preverjeni podatki iz prakse s podrobnimi informacijami o prednostih in pomanjkljivostih tehničnih rešitev. Priročnik je namenjen projektantom, izvajalcem del, proizvajalcem opreme, študentom, investitorjem in uporabnikom termo-tehničnih ter energetskih postrojenj.

Taschenbuch für HEIZUNG + KLIMATECHNIK 09/10 DVD

Recknagel_njemacki_dvd
Izdaja: 2009
DVD
Jezik: nemški

RAZPRODANO!

Recknagel, Sprenger, Schramek

Najnovejša nemška izdaja priročnika na DVD-ju vsebuje več kot 2100 slik in številne priloge. Na DVD-ju se nahajajo vsi potrebni in preverjeni podatki iz prakse s podrobnimi informacijami o prednostih in pomanjkljivostih tehničnih rešitev. Priročnik na DVD-ju je namenjen projektantom, izvajalcem del, proizvajalcem opreme, študentom, investitorjem in uporabnikom termo-tehničnih ter energetskih postrojenj.