Vsebina revije EGES 3/2022

energetika
POWER & ENERGY MASTERS 20222
Kako bo vse to izgledalo?33
učinkovita raba energije
Preobrazba celovitega upravljanja poslovnih procesov z modelom EFQM80
priprava vode
Trajnostno naravno vedenje in spodbujanje k uporabi pitne vode66
klimatizacija
REAM4
Varnost podatkov ne sme biti vprašljiva52
hlajenje
Vpliv hlajenja in klimatizacije na globalno segrevanje je zanemarljiv50
Vnetljivost ni (je) problem54
prezračevanje
VITANEST95
plin
Izraba deponijskega plina za proizvodnjo električne energije z gorivnimi celicami74
elektroenergetika
Načrtovanje, raziskovanje in odpornosti elektroenergetskega sistema36
Metode regulacije napetostnih profilov pri odjemalcih v samooskrbni energetski skupnosti40
Vrhunski dosežki strokovnjakov za velike energetske sisteme nagrajeni47
Sistematični pristop energetskega managementa za nadaljnje varčevanje rabe energije57
trajnostna gradnja
Okoljski certifikat86
Testiranje alfa verzije in uporaba kazalnikov trajnostne gradnje v praksi90
vzdrževanje
AT TEAM99
varovanje okolja
Zaveza trajnosti in samozadostnosti62
To poletje brezskrbno po Evropi71
obnovljivi viri energije
Delež obnovljivih virov za ogrevanje in klimatizacijo nenehno raste8
Po letih pospešene rasti - zastoj!10
Napovedni model proizvodnje za male hidroelektrarne12
Veliko vprašanj ostaja odprtih18
Tudi obnovljivi viri niso 100-odstotno odporni proti krizi20
Analiza hidrologije in proizvodnje električne energije pri večletnem obratovanju male hidroelektrarne22
Obnovljiv zemeljski plin, zakaj pa ne?27
obvestila
EM literatura96
sejmi
ECOMONDO3
elektromobilnost
Električne polnilnice30
ETI Elektroelement31