Vsebina revije EGES 2/2018

energetika
Se začenja novodobna "vojna elektrike"?49
Močni smo toliko kot naša najšibkejša točka52
Odpad premoga postaja zelo uporaben54
Razlika med dobički in izgubami v industriji ogljikovodikov60
ogrevanje
VITANEST3
Učinkovito, zanesljivo in preprosto za upravljanje8
WEISHAUPT9
klimatizacija
Dobra klima, dober delavec44
hlajenje
Ni treba zamenjati tistega, kar deluje37
Z novimi izdelki, ki uporabljajo hladivo R3238
TOSHIBA39
Enostavno je vsekakor boljše41
Neželeni gost v industriji42
elektroenergetika
Nova generacija plastičnih podstavkov PFB D046
ETI ELEKTROELEMENT 47
Investicije in razvoj56
trajnostna gradnja
Podrobnosti prezračevanja72
raziskave
Nevarno segrevanje92
vzdrževanje
28. tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije / DVS99
Izbira profesionalcev / AT TEAM100
upravljanje
Inovacije so edini odgovro na spremembe78
Izredni del energetske analize80
varovanje okolja
Nekaj rešitev za odrešitev človeštva82
Reševanje dizelskih motorjev z novimi tehnikami84
Velik evropski potencial za zmanjšanje emisij ogljika86
ekologija
Podpora gospodarstvu za dvig konkurenčnosti88
obnovljivi viri energije
Lesna biomasa10
BIOmasud13
Deset let sončne elektrarne Strahinj16
Večje sončno obsevanje in manjša hidrologija21
Začetek konca starega koncepta energetskega trga24
Približevanje zavezujočim nacionalnim ciljem deleža OVE27
Vodni svet30
Veliki poslovni sedež z minimalnimi stroški32
Vprašalnik OVE 202034
novice
EM literatura96
srečanja
EIPP & FOIE 20182
obvestila
V knjigi Pod gorami61
strokovna srečanja
Industrijski forum IRT 20184
sejmi
Celjski sejem - TechExpo 201894
elektromobilnost
Kako povečati konkurenčnost baterij?64
Zgradbe kot mikro-energetska vozlišča66
Želje ne odražajo dejanskega stanja68
Skoraj 200 milijonov električnih vozil na cestah do leta 203570