Vsebina revije EGES 3/2010

energetika
Kohezijski sklad – objavljen je drugi krog razpisov za spodbude energetski izrabi lesne biomase12
Recikliramo energijo / INEA116
učinkovita raba energije
Sistemi vodenja: sistem upravljanja z energijo po EN 16001 / BUREAU VERITAS14
ogrevanje
Varčno in zanesljivo: Weishauptova kondenzacijska tehnika / WEISHAUPT4
Toplotna črpalka zrak/voda za več stanovanjske objekte / KLIMA PETEK7
Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Kočevje20
Kotel na polena TR temeljito prenovljen / WVTERM23
Ogrevanje na biomaso / HERZ24
Latentni celični hranilniki toplote26
Integracija termičnih solarnih sistemov v obstoječe ogrevalne sisteme (2.del) / VIESSMANN28
Na kaj moramo paziti pri izbiri odličnega ogrevalnega sistema s toplotno črpalko / TERMO-TEHNIKA32
Velika Altherma HT za večstanovanjske zgradbe / KLIMA PETEK34
inštalacije
Viege fitingi – sistem z zatiskanjem / ŠTERN1
Regulacijski ventil z avtomatsko regulacijo pretoka / OVENTROP3
priprava vode
Izbira naprave za pripravo sanitarne tople vode16
kanalizacija
Izpopolnjena učinkovitost gretja / VITANEST19
elektroenergetika
Uporaba in dimenzioniranje talilnih vložkov za zaščito polprevodnikov in baterij v UPS - sistemih / ETI39
Okolje in energija v sožitju hidroelektrarne Savica (2.del)42
jedrska energija
Skrb za radioaktivne odpadke malih povzročiteljev36
vzdrževanje
Izbira profesionalcev in oprema za vozila / AT TEAM115
toplotne izolacije
Izolacija podstrehe s stiropornimi ploščami Neotekt / FRAGMAT TIM46
gradbeništvo
Okoljsko vrednotenje stavb48
predpisi
Eko sklad letos ponuja 18 milijonov evrov nepovratnih sredstev za okoljevarstvene naložbe občanov / EKO SKLAD55
Ugodni krediti Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za okoljske naložbe / EKO SKLAD56
obnovljivi viri energije
Koriščenje odpadnih vod s toplotnimi črpalkami54
Prva velika tovarna biodizla v Sloveniji58
Cenovne spodbude za naložbe v sončne elektrarne60
Toplotne črpalke s primeri iz prakse in praktični nasveti65
Možnost izkoriščanja odpadne toplote na ladjah / INEA68
Predstavitev rezultatov razvojno – raziskovalnih projektov s področja alternativne energetske oskrbe sil Slovenske vojske70
Evropski sončni dnevi tudi na Gorenjskem72
Raba energije zemlje in podtalnice74
Novosti na področju obnovljivih virov energije77
novice
Novice iz sveta8
Posebno priznanje za razvoj in promocijo okolju prijazne proizvodnje električne energije Dragu Paplerju96
IRT 3000 – nepogrešljiv vir informacij za stroko / IRT 3000112
srečanja
Dan Weishaupta 201082
strokovna srečanja
Zgradbe, energija in okolje 2010 / KUBUS2
Dan slovenskih elektroenergetikov84
Predstavitev KWT hladilne – toplotne tehnike89
4. konferenca OVE in URE90
Učinkovita raba energije v industriji94
Zemeljski plin – most v nizkoogljično družbo100
Mednarodna konferenca daljinske energetike 2010 / SDDE113
Vabilo k sodelovanju na jubilejnem, 20. Tehniškem posvetovanju vzdrževalcev Slovenije / DVS114
sejmi
43. Mednarodni obrtni sejem / CELJSKI SEJEM15
Sejem Energetika 2010102