Vsebina revije EGES 1/2010

energetika
Recikliramo energijo / INEA116
ogrevanje
Tudi nam je narava pomembna / VIESSMANN3
Varčno in zanesljivo: Weishauptova kondenzacijska tehnika / WEISHAUPT4
Bivalentno proizvajanje toplote z ogrevalnim kotlom in toplotno črpalko / VIESSMANN15
Gorilniki za območje toplotne moči 350-5700 kW / WEISHAUPT20
Gorenje Marles se ogreva z novo kurilno napravo / WVTERM22
Večredni ploščati radiator z izboljšano regulacijo toplotne oddaje24
Različne suhomontažne izvedbe talnega ogrevanja27
inštalacije
Raxofix novo iz Viege / ŠTERN1
Nova generacija – s tehnologijo 100 % tesnosti / ESTA2
Regumaq XK – komplet za kaskado za pripravo sanitarne tople vode / OVENTROP11
Viega pressistemi / VIEGA37
priprava vode
Nova stenska toplotna črpalka za sanitarno vodo 80, 100 in 120 l / GORENJE12
kanalizacija
Zadrževanje in ponikanje padavinskih vod30
klimatizacija
Daikin CMSQ Multisplit / KLIMA PETEK7
Daikin CMSQ – inovacija za ogrevanje in hlajenje v prodajalnah, manjših pisarnah, restavracijah … / KLIMA PETEK38
Klimatska naprava na Visoki šoli za tehnologije in sisteme - Novo mesto40
Ream - glavni uvoznik in distributer za Slovenijo / REAM43
elektroenergetika
DC in PV – enosmerne in fotonapetostne varovalke / ETI45
Analiza preteklih podatkov je osnova za zmanjšanje rabe električne energije / ELEKTRO LJUBLJANA50
RTP Železniki 110/20 kV, vezni člen 110 kV južne Gorenjske elektroenergetske zanke52
jedrska energija
Lokacija za odlagališče nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov dokončno potrjena70
projektiranje
Dimenzioniranje zemeljske sonde ali TČ voda/voda56
regulacija
Compact-floor – regulacijsko razdelilna podpostaja / HERZ67
varovanje okolja
Kako ugotoviti vpliv energetskih postrojenj na okolje in družbo72
Sistem zbiranja odpadne embalaže iz gospodinjstev ne deluje v smeri doseganja zastavljenih okoljskih ciljev76
Ozonska plast – nepogrešljiv ščit za Zemljo79
toplotne izolacije
Fragmat EPS Super F manjša debelina – boljša izolacija / FRAGMAT TIM29
Izolacija nizkoenergijskih in pasivnih hiš / KNAUF INSULATION44
gradbeništvo
Rehau – kompetentnost pri gradnji / REHAU41
Kakšno zidano hišo bomo gradili60
Fasadni šampion / KNAUF INSULATION63
predpisi
Prihaja prenovljena direktiva EPBD64
Ali Slovenija potrebuje kakovostne in energetsko učinkovite toplotne črpalke / TERMOTEHNIKA68
obnovljivi viri energije
Vodik - energent prihodnosti / INEA82
Metan ni smejalni plin86
Sončna elektrarna na centralni čistilni napravi komunale Radovljica87
Manjša raba primarne energije in manjše emisije CO292
Izbira načina obratovanja s toplotno črpalko94
novice
Novice iz sveta8
Kljub težki situaciji na trgih v MLM novi načrti96
strokovna srečanja
Predstavljen spremenjen načrt TEŠ 6102
Smernice in novosti pri sodobnem ogrevanju105
Pomlad v znamenju sončne in geotermalne energije / AHK107
Pametna omrežja, izziv za danes108
Industrijski forum Inovacije, razvoj, tehnologije 2010 / IRT 3000112
Iz programa konference / SDDE113
Najavljamo 20. Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije / DVS114
sejmi
15. mednarodni sejem Energetika / CELJSKI SEJEM14
Light + Building 2010/ Light + Building100
Sejem Dom 2010 / GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE115