Redakcija

Založnik: ENERGETIKA MARKETING d.o.o.
Pavšičeva ulica 30, 1370 Logatec
tel/faks: 01 540 50 08
eges@e-m.si
Direktor: Branko ILJAŠ, univ.dipl.inž.
Tajnica uredništva: Damjana HORVAT damjana.horvat@e-m.si
Člani uredniškega odbora: dr. Drago PAPLER, univ.dipl.inž.
mag. Tomaž FATUR, univ.dipl.inž.
Alojzij HEGEDIČ, univ.dipl.inž.
prof.dr. Borut MAVKO, univ.dipl.inž.
prof.dr. Peter NOVAK, univ.dipl.inž.
prof.dr. Alojz POREDOŠ, univ.dipl.inž.
mag. Boris SELAN, univ.dipl.inž.
dr. Marjana ŠIJANEC-ZAVRL, univ.dipl.inž.
prof.dr. Jože VORŠIČ, univ.dipl.inž.
Tehnični urednik: Zoran Pajnić, dipl. ing.
Računalniški prelom: Marko Lovrović

Revija obravnava naslednjo tematiko:

Ciljne skupine:

Revijo dostavljamo:

Plan izhajanja: