EGES 1/2019

Naslovna
Z DIGITALIZACIJO V NOVO OBDOBJE V ENERGETIKI?
Modernizacija energetikeu
PROJEKTIRANJE IN GRADNJA PRIHODNOSTI
Digitalizacija gradbeništva
IZZIVI ENERGETSKE PRIHODNOSTI
Trgi in cene energije ter doseganje nizkoogljične energetike
SLOVENSKI TRG LESNIH GORIV
Cene lesnih goriv
DOBRO OHRANJENE REKE – VELIK POTENCIAL ZA ŽIVALI IN LJUDI
Analiza reke Dinarskega toka
PROBLEM, KI TARE VES SVET
Pomanjkanje delovne sile