EGES 4/2021

Naslovna
KLJUB VIŠJIM TEMPERATURAM SE JE VEČ OGREVALO
Nedavno objavljena študija kaže, da je bilo v zadnji kurilni sezoni več ogrevanja kot v prejšnji. Glede na to, da so bile povprečne temperature zunanjega zraka višje kot leto prej, je glavni razlog povečanja ogrevanja pandemija koronavirusa oziroma ukrepi za boj proti njej. Veliko ljudi je prešlo na delo od doma, zato so ogrevalni sistemi v gospodinjstvih delali več kot sicer.
PANDEMIJA JE V VELIKI MERI PRIZANESLA OBNOVLJIVIM VIROM
Manjše povpraševanje po energiji v letu 2020 zaradi ukrepov zapiranja, ki so bili uvedeni za preprečevanje širjenja koronavirusa, je znatno vplivalo na nekatere kategorije goriv. Izjema pa so obnovljivi viri, ki še naprej rastejo, posebno pri proizvodnji električne energije.
VELIKA ŠKODA TUDI V ENERGETIKI
Nevihta, imenovana Bernd, je 15. in 16. julija letos v nekaterih območjih Srednje Evrope prinesla izjemne količine padavin, povzročila hudournike in hitro izlivanje rek. Posledice so bile velike poplave, ki so najbolj prizadele več delov Nemčije, pa tudi Belgije, Nizozemske in Švice. Umrlo je okoli 180 ljudi. Poplave so predvsem v Nemčiji povzročile ogromno finančno škodo ne le na stanovanjskih stavbah, pač pa na vseh vrstah infrastrukture, tudi energetski.
ALI NI FOTOVOLTAIČNI MODUL NEPLAVALEC
Vsi fotonapetostni moduli neposredno pretvarjajo sončno energijo v električno energijo (enosmerni tok). Delujejo po načelu fotovoltaičnega učinka. Poseben nov način uporabe sončne energije predstavljajo plavajoči fotonapetostni sistemi (sončne elektrarne), ki temeljijo na pontonih, zasidranih na dnu ali obali.
PANDEMIJA POVEČALA ŠKODO HEKERSKIH NAPADOV
Iz najnovejših poročil podjetij za računalniško varnost je razvidno povečanje števila incidentov te vrste kriminala in povečanje povprečne škode po incidentu, ki so jo utrpela napadena podjetja.
EVROPSKA IN GLOBALNA TEŽAVA
Zrak je sestavljen iz 78 % dušika, 21 % kisika in 1 % argona. V zraku je tudi vodna para, ki predstavlja 0,1–4 % troposfere. Toplejši zrak običajno vsebuje več vodne pare kot hladnejši. V zraku je tudi zelo majhna količina drugih plinov, tako imenovanih plinov v sledovih, vključno z ogljikovim dioksidom in metanom. Poleg tega obstaja na tisoče drugih plinov in delcev, vključno s sajami in kovinskimi delci, ki v ozračje prihajajo s človeškim delovanjem ali iz naravnih virov. Sestava zraka v troposferi je odvisna spremembe. Nekatere snovi v zraku so zelo reaktivne, praviloma se mešajo z drugimi snovmi, pri čemer nastajajo nove snovi, ki lahko predstavljajo t. i. sekundarne onesnaževalne snovi, ki so škodljive za zdravje ljudi in okolje. Vročina, ki vključuje sončno energijo, je pogosto katalizator, ki olajša ali povzroča kemične reakcije.