EGES 5/2017

Naslovna
NOVA AMERIŠKA POLITIKA IN PRIHODNJI RAZVOJ SVETOVNE ENERGETIKE
Ameriški predsednik je danes največji promotor fosilnih energentov na svetu in obenem daleč največji lobist v ameriški industriji fosilnih goriv. Kljub temu…
RAST KONKURENČNOSTI PRI SHRANJEVANJU ENERGIJE
Tekma v proizvodnji baterij se je začela. Z izčrpnim raziskovanjem in širjenjem znanja na področju kemije, inženirstva, varjenja in inštalacij se podjetja zelo dobro pripravljajo za…
UČINKOVITEJŠE IN CENEJŠE OGREVANJE NA DANSKEM
Več kot sto solarnih toplarn »hrani« danske ogrevalne sisteme in trenutno se na Danskem gradi tudi največje takšno postrojenje na svetu. Poleg tega tudi nekatere druge države priznavajo prednosti uporabe sončne energije pri ogrevanju.
CENE LESNIH GORIV V SLOVENIJI
V Sloveniji se več kot 40 % gospodinjstev ogreva z lesnimi gorivi. Na žalost ne razpolagamo z natančnimi podatki o številu gospodinjstev, ki se ogreva z lesom, prav tako ne poznamo natančnih količin posameznih lesnih goriv, ki se uporabljajo…
KLIMATIZACIJA BO ŠE UČINKOVITEJŠA
Od novega leta bo v vseh državah EU začela veljati nova uredba o okoljsko primerni zasnovi sistemov za klimatizacijo. To je predpis, ki že…
SKORAJ: BREZŽIČNO POLNJENJE!
Brezžično polnjenje električnih vozil z indukcijo je trenutno le tržna niša, vendar se raziskovalci strinjajo, da bo bistveno za avtonomno vožnjo. Tako bo BMW od pomladi leta 2018 najverjetneje…