EGES 1/2022

Naslovna
CENE LETIJO V NEBO
Vsem (kasnejšim) pandemičnim težavam se je pridružila še ena: neverjeten in za mnoge nepričakovan dvig cen plina na evropskem energetskem trgu.
PLINSKA REŠITEV ZA EVROPO
Trenutno plinsko in posledično tudi energetsko (pa tudi gospodarsko in socialno) krizo v Evropi – ne glede na njene vzroke: (geo) politiko, energetski prehod ali celo pohlep, nevednost in nesposobnost odgovornih ljudi – vsaj nekoliko blaži dejstvo, da so bili v zadnjih nekaj desetletjih vzdolž obrobja celine zgrajeni številni sprejemni terminali za utekočinjen zemeljski plin. Evropa zaradi tega plin danes vsaj do neke mere ima, a ostaja vprašanje, za kakšno ceno in ali je bilo storjeno vse povezano s tem oziroma ali se tega, kar je bilo narejeno, sploh ni izplačalo narediti.
MALE ELEKTRARNE V ELEKTROENERGETSKEM SISTEMU
Proizvedena električna energija se realizira na trgu električne energije. Od elektrarn do odjemalcev se prenaša po prenosnem in distribucijskih omrežjih. Razpršeni proizvodni viri, imenovani tudi distribuirani viri, proizvajajo električno energijo bližje porabi in so vključeni na distribucijsko ali prenosno omrežje. Male hidroelektrarne nimajo regulacijskih naprav, zato ne morejo biti vključene v regulacijo elektroenergetskega sistema.
PREHOD S TEŽAVAMI
Svet se sooča z očitnim problemom, kako premostiti vrzel med željo po ohranitvi varne oskrbe z električno energijo, skrbjo zaradi fleksibilnosti elektroenergetskih sistemov, napredkom in razvojem, ki prinašata veliko tveganja, in spremembami v povpraševanju po električni energiji. To je le nekaj pomembnih vprašanj, povezanih z obsežnimi trendi, ki vplivajo na svetovno energetiko med prehodom na nizkoogljično gospodarstvo.
NOVE REŠITVE POMENIJO NAPREDEK PRI UPORABI
Uporaba sončne energije še naprej narašča zahvaljujoč najsodobnejšim rešitvam, kot so na primer uporaba perovskita, heterospojnih fotonapetostnih celic in sistemov za shranjevanje energije, ki se razvijajo za dopolnitev sončnih elektrarn. Tudi novi izmenjevalniki naredijo sončne elektrarne še učinkovitejše in omogočajo pridobivanje še več energije iz sončnega sevanja.
JEDRSKE ELEKTRARNE LAHKO POMAGAJO
Naraščajoče cene energije in zaskrbljenost zaradi odvisnosti Evrope od ruskega plina so spodbuda za Francijo, da zavaruje energetsko neodvisnost.