EGES 5/2021

Naslovna
KREPITEV KONKURENČNOSTI GOSPODARSTVA PREKO NEFORMALNIH OBLIK USPOSABLJANJ
Uresničitev energetskih ciljev razogljičenja in energetske samozadostnosti ob naraščajočih potrebah po energiji je povezana z znanjem...
TUDI MANJŠE GRADBENE SPREMEMBE POMEMBNO ZMANJŠAJO EMISIJE
Intenzivno povečevanje industrijske proizvodnje in človeških potreb je pripeljalo do znatnega povečanja škodljivih emisij v ozračje.
RAZMERJE MED LIBERALIZIRANIM IN REGULIRANIM DELOM CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH
Cene za energijo so bile liberalizirane in se spreminjajo zaradi večje konkurence med prodajalci električne energije.
VODA JE VIR ENERGIJE ZA ŽIVLJENJE
Voda je ključnega pomena za preživetje človeštva. Voda je ključna vez med podnebnim sistemom, družbo in okoljem.
EVROPSKI ZELENI DOGOVOR ZA PREOBRAZBO GOSPODARSTVA IN DRUŽBE
V svežnju zakonodajnih predlogov Pripravljeni na 55 (Fit for 55 %), ki ima cilj zmanjšanja toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 in podnebne...
LUČ V ŠALEŠKI DOLINI
Električno energijo so v Šaleški dolini začeli pridobivati že konec 19. stoletja. V prvo elektrarno na vodni pogon je mlin na Paki v Velenju...