EGES 2/2018

Naslovna
BIOMASUD
Lesna biomasa je med pomembnejšimi vrstami obnovljive energije v Sloveniji. Drva so najbolj poznana oblika lesne biomase in se zato najbolj pogosto uporabljajo...
VEČJE SONČNO OBSEVANJE IN MANJŠA HIDROLOGIJA
Gibanje vstopov in izstopov v podporno shemo za elektriko proizvedeno iz obnovljivih virov energije (OVE) ali v visoko učinkoviti soproizvodnji toplote in elektrike (SPTE) v letu 2017…
VODNI SVET
Glede na to, da se mora celotni elektroenegetski evropski sistem prilagoditi prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, je Evropska komisija sprejela doslej najbolj zapleten del zakonodaje…
DOBRA KLIMA, DOBER DELAVEC
Za 17 milijonov ljudi, ki delajo v pisarnah v Nemčiji, sta učinkovitost in zdravje odvisna od udobne klime in kakovosti zraka. Da bi ljudje kot tudi poslovni svet imeli velike koristi, podjetja…
ODPAD PREMOGA POSTAJA ZELO UPORABEN
Odkrili so revolucionaren proces proizvodnje naftnih derivatov iz odpadkov, ki bo učinkovito izkoristil več kot milijardo ton odpadkov od premoga, ki nastanejo…
NEKAJ REŠITEV ZA ODREŠITEV ČLOVEŠTVA
Medvladni forum o podnebnih spremembah (IPCC) upa, da se bodo do leta 2100 ločene količine CO2 merile v gigatonah (Gt) in da bo doseženo skoraj popolno zmanjšanje…